Kurs matematyki przeznaczony dla słuchaczy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych